nl

Toegankelijkheidsverklaring

Brussel Fiscaliteit streeft ernaar haar website toegankelijk te maken, overeenkomstig de ordonnantie van 4 oktober 2018 inzake de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van de gewestelijke overheidsinstanties en de gemeenten.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website https://fiscaliteit.brussels/

Nalevingsstatus

De website https://fiscaliteit.brussels/ voldoet gedeeltelijk aan de WCAG-norm versie 2.1 niveau AA, omdat niet aan de onderstaande eisen is voldaan.

Niet-toegankelijke inhoud

De onderstaande inhoud is niet-toegankelijk om de volgende redenen:

  • De navigatiestructuur van sommige pagina's moet toegankelijker gemaakt worden (bv. hiërarchie in de title tags). 
  • Sommige links zijn niet duidelijk.
  • Sommige afbeeldingen beschikken niet over een juiste alt-tekst.

Wegens de omgang van onze digitale archieven zou het toegankelijk maken van alle bestaande documenten een onevenredige last met zich meebrengen voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit. Dit zowel wegens het kostenplaatje als de beschikbaarheid van personeel. Bijgevolg zijn al deze documenten niet toegankelijk.

Maatregelen om de toegankelijkheid van al onze websites en webapplicaties te verbeteren

We willen de nieuwe documenten, en een aantal belangrijke oudere documenten, zoveel mogelijk toegankelijk maken.  

  • Onze medewerkers volgen regelmatig opleidingen rond webtoegankelijkheid.
  • We hebben ons grafisch webcharter herwerkt om het toegankelijker te maken.
  • Elementen die niet toegankelijk waren op het toetsenbord en 'tekst naar spraak' werden verwijderd.  
  • Alle video's op de website werden ondertiteld.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 17/08/2021.

Er werd een interne evaluatie uitgevoerd, op basis van de opleidingen rond toegankelijkheid die de medewerkers kregen. 

De toegankelijkheidverklaring is voor het laatst herzien op 27/09/2021. 

Feedback en contactgegevens

 

Heeft u een vraag over de inhoud van deze website? Wilt u melden dat er iets niet-conform is? Of heeft u suggesties? Neem dan contact met ons op via het contactformulier of per post op het volgende adres:

Brussel Fiscaliteit

Sint-Lazarusplein 2

1210 Brussel