nl

Fiscale adviezen

Fiscaal advies voor het verkrijgen van een vergunning bij de Kansspelcommissie

Krachtens de artikelen 31, 6., 36.7, 41, 43/10, 4. en 50.4 van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, dient de aanvrager sinds 25 mei 2019 voor het verkrijgen van een vergunning bij de Kansspelcommissie ook een advies te bekomen van de gewestelijke belastingadministratie. Voorheen was enkel een advies nodig dat uitging van de Federale Overheidsdienst Financiën.

De voorwaarden voor het verkrijgen en hernieuwen van een vergunning zoals bedoeld in artikel 43/5, eerste lid, 4. van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, treden pas in werking ten vroegste twee jaar na de inwerkingtreding van de wet van 7 mei 2019.

Uit dit advies dat, voor wat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreft, wordt verstrekt door Brussel Fiscaliteit, moet blijken dat de aanvrager al de vaststaande en onbetwiste belastingschulden voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft voldaan.

Dit fiscaal advies kan u aanvragen:

  • per mail naar info.attest@fisc.brussels met als onderwerp AANVRAAG FISCAAL ADVIES;
  • of schriftelijk t.a.v. de directie financieel beheer naar:

    Sint-Lazarusplein 2,

    1210 Brussel

Referenties
  • Wet van 7 mei 2019 tot wijziging van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, en tot invoeging van artikel 37/1 in de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, BS 15 mei 2019.