nl

Directie Aankoopcomité

Het Aankoopcomité van onroerende goederen maakt integraal deel uit van Brussel Fiscaliteit en heeft volgende kerntaken:

  • Het levert schattingen af voor alle Brusselse openbare instanties. Deze schattingen hebben als doel de venale waarde te bepalen van onroerende goederen en zakelijke gebruiksrechten  gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
  • Het geeft ook juridisch advies over notariële akteontwerpen.

De diensten van het Aankoopcomité worden aangeboden aan gewestelijke en gemeentelijke overheidsinstanties, doorgaans is dat elke instantie die een onteigeningsbevoegdheid heeft.

Heel concreet:

  • Gewestelijke overheidsinstanties:  Brusselse Hoofdstedelijke Regering, GOB, BGHM, ...
  • Brusselse gemeenten
  • Brusselse OCMW’s