nl

Verkeersbelastingen

Surf naar www.mytax.brussels, het platform van Brussel Fiscaliteit, voor een snellere behandeling van uw dossier verkeersbelastingen.

Wilt u zich als onderneming aanmelden bij MyTax ? Bekijk de video ‘Aanmelden op MyTax : rechtspersonen’.

link naar mytax

Sinds 1 januari 2020 heeft Brussel Fiscaliteit de belasting op de inverkeerstelling en de verkeersbelasting overgenomen. Het gaat om belastingen op het gebruik van de openbare weg door gemotoriseerde voertuigen.

Wie moet deze belastingen betalen?

Alle Brusselse eigenaars van een gemotoriseerd voertuig of aanhangwagen betalen:

  • Jaarlijks de verkeersbelasting.
  • Als het betrokken voertuig op lpg rijdt, jaarlijks de aanvullende verkeersbelasting.
  • Bij ingebruikname van een nieuw of tweedehands wegvoertuig éénmalig de belasting op de inverkeerstelling.

Wat is het bedrag van de belastingen?

Het bedrag van de belastingen hangt af van een aantal factoren: voertuigtype, vermogen van de motor, maximaal toegelaten massa van het voertuig of de aanhangwagen, leeftijd van het voertuig, brandstoftype. U vindt de tarieven terug op MyTax: klik hier

Is een aangifte van het voertuig nodig?

Brussel Fiscaliteit heft de belasting op de inverkeerstelling en de verkeersbelasting op grond van de gegevens van de DIV. Toch is er voor sommige voertuigen zoals vrachtwagens, tractoren, bussen, enz. een aangifte nodig.

Bezit u een voertuig dat u pas na aangifte op de openbare weg mag gebruiken (bijvoorbeeld een vrachtwagen of een autobus)?  Doe de aangifte voortaan onmiddellijk op MyTax: https://fisc.brussels/mytax/nl/requests

Welke vrijstellingen zijn voorzien?

Bepaalde categorieën van voertuigen zijn vrijgesteld van één of meer verkeersbelastingen: voertuigen die als persoonlijk vervoermiddel gebruikt worden door gehandicapten, taxi’s, landbouwvoertuigen, voertuigen met een proefrittenplaat,…

Ik ondervind moeilijkheden om mijn belasting op tijd te betalen. Hoe vraag ik een gespreide betaling aan?

Onder bepaalde voorwaarden kan Brussel Fiscaliteit u een uitstel van betaling toestaan of de mogelijkheid bieden om uw belasting in meerdere keren te betalen. Opgelet: het gaat hier om een gunstmaatregel. Het is geen recht dat voorzien is in de wetgeving.

De voorwaarden om een afbetalingsplan te kunnen krijgen, zijn de volgende:

- U dient voor de uiterste betaaldatum van uw aanslagbiljet een gemotiveerde aanvraag in.

- U moet niets aan Brussel Fiscaliteit betalen waarvan de uiterste betaaldatum verstreken is.

- U spreidt uw betaling over maximaal 4 maandelijkse termijnen.

U kan een afbetalingsplan als volgt aanvragen:

Via het online platform MyTax: www.mytax.brussels
Via het contactformulier: https://fiscaliteit.brussels/nl/formulier
Per post: Brussel Fiscaliteit
 

Sint-Lazarusplein 2 

  1210 Brussel
   

Vermeld het nummer van de belastingplichtige (bovenaan rechts op uw aanslagbiljet). Als u dit niet terugvindt, geef dan uw rijksregisternummer op.

In afwachting van een antwoord is het aangewezen om te starten met het afbetalingsplan zoals aangevraagd. Houd hierbij rekening met bovenstaande voorwaarden en gebruik de gestructureerde mededeling die u vindt op uw aanslagbiljet.

Hoe kan ik mijn gegevens bijwerken?

Als u van voertuig verandert, uw nummerplaat schrapt of één van de kenmerken van uw voertuig op uw inschrijvingsbewijs aan laat passen, neem dan de nodige stappen bij de DIV.

Wilt u meer weten?