nl

Verkeersbelastingen

Surf naar www.mytax.brussels, het nieuwe platform van Brussel Fiscaliteit, voor een snellere behandeling van uw dossier verkeersbelastingen.

link naar mytax

Op 1 januari nam Brussel Fiscaliteit de verkeersbelasting en de belasting op de inverkeerstelling over. Heeft u voordien een aanvraag ingediend bij de FOD Financiën? Maak u geen zorgen. De dossiers zijn bij ons.

Omdat het om een groot aantal dossiers gaat, kan het enkele maanden duren voor we uw aanvraag kunnen behandelen. U hoeft niets te doen. We nemen in de loop van volgende maanden contact met u op. 

Sinds 1 januari 2020 heeft Brussel Fiscaliteit de belasting op de inverkeerstelling en de verkeersbelasting overgenomen. Het gaat om belastingen op het gebruik van de openbare weg door gemotoriseerde voertuigen.

Wie moet deze belastingen betalen?

Alle Brusselse eigenaars van een gemotoriseerd voertuig of aanhangwagen betalen:

  • Jaarlijks de verkeersbelasting.
  • Als het betrokken voertuig op lpg rijdt, jaarlijks de aanvullende verkeersbelasting.
  • Bij ingebruikname van een nieuw of tweedehands wegvoertuig éénmalig de belasting op de inverkeerstelling.

Wat is het bedrag van de belastingen?

Het bedrag van de belastingen hangt af van een aantal factoren: voertuigtype, vermogen van de motor, maximaal toegelaten massa van het voertuig of de aanhangwagen, leeftijd van het voertuig, brandstoftype. U vindt de tarieven terug op MyTax: klik hier

Is een aangifte van het voertuig nodig?

Brussel Fiscaliteit heft de belasting op de inverkeerstelling en de verkeersbelasting op grond van de gegevens van de DIV. Toch is er voor sommige voertuigen zoals vrachtwagens, tractoren, bussen, enz. een aangifte nodig.

Bezit u een voertuig dat u pas na aangifte op de openbare weg mag gebruiken (bijvoorbeeld een vrachtwagen of een autobus)?  Doe de aangifte voortaan onmiddellijk op MyTax: https://fisc.brussels/mytax/nl/requests

Welke vrijstellingen zijn voorzien?

Bepaalde categorieën van voertuigen zijn vrijgesteld van één of meer verkeersbelastingen: voertuigen die als persoonlijk vervoermiddel gebruikt worden door gehandicapten, taxi’s, landbouwvoertuigen, voertuigen met een proefrittenplaat,…

Hoe kan ik mijn gegevens bijwerken?

Als u van voertuig verandert, uw nummerplaat schrapt of één van de kenmerken van uw voertuig op uw inschrijvingsbewijs aan laat passen, neem dan de nodige stappen bij de DIV.

Wilt u meer weten?