nl

Contact

Let op: Als u vragen hebt over uw aangifte voor de personenbelasting, neem dan contact op met de FOD Financiën op 02/572.57.57.

Contactformulier

Onroerende voorheffing

LEZ

Verkeersbelastingen

Gewestbelasting op de inrichting van toeristisch logies

Klachten

Andere vragen

Postadres

Brussel Fiscaliteit

Sint-Lazarusplein 2, 1210 Brussel

Telefoon en fax

T (0032) 02.430.60.60

F (0032) 02.430.61.00

Loketten

Klik hier om een afspraak te maken

 

Administratieve zetel

Sint-Lazarusplein 2,

1210 Brussel