nl

Directie Datamanagement

'De directie Datamanagement is het kenniscentrum en het centrum van gegevensbeheer van Brussel Fiscaliteit.'

Opdrachten

De directie Datamanagement beheert optimaal de gegevens die Brussel Fiscaliteit nodig heeft om belastingen en boetes te kunnen heffen en innen, en neemt hierbij de privacywetgeving van de AVG in acht. Bij die opdracht hoort de integratie van noodzakelijke gegevens in de databanken van Brussel Fiscaliteit en het beheer van individuele gegevens met kwaliteitsgarantie. De directie onderhoudt daarom een nauw contact met de gegevensverstrekkers (authentieke bronnen en andere), de gewestelijke dienstenintegrator van Brussel (Fidus) en de functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer).

Zo nodig voeren de controleurs van Brussel Fiscaliteit ter plaatse controles uit op bepaalde gegevens.

De directie zorgt er ook voor dat inkomende post naar de bevoegde dossierbeheerders wordt gestuurd: papieren documenten worden gedigitaliseerd en met de nodige metagegevens in het beheersysteem ingevoerd. Ze beheert ook de uitgaande post, zowel individuele brieven als grote verzendingen. Hiervoor onderhoudt ze contacten met een externe dienstverlener.

Expertise

  • Beheer bronnen, zowel authentieke (rijksregister, KBO, KSZ, kadaster en DIV) als niet-authentieke (gegevens van Brussel Mobiliteit, Leefmilieu Brussel …)
  • Gegevensanalyse
  • Deelname aan projecten
  • Controles ter plaatse
  • Beheer van in- en uitgaande post