nl

Directie Klantenmanagement

'Als eerste contactpunt met de klanten streeft de directie Klantenmanagement naar een steeds betere afhandeling van vragen en aanvragen en naar correcte en passende informatieverstrekking.'

Hebt u vragen over verminderingen, afbetalingsplannen of terugbetalingen? Of u nu een belastingplichtige of een partner bent (bijvoorbeeld een gemeente of een notaris), u hebt zeker eerst contact met de directie Klantenmanagement.

De directie bestaat uit stewards die de burgers in de Iris Tower onthalen en hen begeleiden aan de e-kiosken, uit callcentermedewerkers en uit dossierbeheerders die e-mails, brieven of aanvragen via MyTax of de website behandelen. Afhankelijk van de vraag, behandelen de dossierbeheerders het dossier zelf of maken ze de vraag over aan de juiste persoon.

De directie Klantenmanagement ontwikkelt ook de communicatiestrategie van Brussel Fiscaliteit en houdt alle communicatiekanalen in beide gewesttalen (Nederlands en Frans) up-to-date. Het gaat zowel om de interne kanalen (intranet, digitale schermen op kantoor ...) als de externe (website, platform MyTax, sociale media ...).