nl

Transparantie

Overeenkomstig de bepalingen van het ‘Gezamenlijk decreet en ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de openbaarheid van bestuur bij de Brusselse instellingen van 16 mei 2019’ biedt Brussel Fiscaliteit u transparantie in de onderstaande domeinen:

Wie zijn wij?

Ontdek de bevoegdheden, de organisatie en de werking van Brussel Fiscaliteit, de belastingdienst van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Subsidies

Brussel Fiscaliteit heeft vorig jaar geen subsidies toegekend.

Studies

Hier vind je de studies die vorig jaar door externe partners voor rekening van Brussel Fiscaliteit werden uitgevoerd. 

Overheidsopdrachten

Raadpleeg de lijst en de bedragen van de overheidsopdrachten die vorig jaar door Brussel Fiscaliteit werden toegekend. 

Human resources

Bekijk de informatie over de werkaanbiedingen van Brussel Fiscaliteit.

NB: de werkaanbiedingen voor statutaire betrekkingen moeten verplicht gepubliceerd worden op de website van Selor en verschijnen bijgevolg niet altijd op onze website.

Bekijk de beslissingen tot aanwerving/promotie/vervanging van de statutaire ambtenaren zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.