nl

Bezwaarschriften en beroepen

Als u niet akkoord gaat met een beslissing die door de belastingdienst werd genomen, kan u een bezwaarschrift of een beroep indienen.

Wil u weten hoe u een beslissing kan betwisten? Bekijk het document waar u niet mee akkoord gaat. Op dit document vindt u terug wanneer en hoe u deze beslissing kan betwisten. Afhankelijk van de beslissing die u betwist, heet uw reactie een beroep of een bezwaarschrift. 

De directie Juridische Zaken en Beroepen zal dan uw dossier opnieuw onderzoeken. Het is mogelijk dat zij u contacteert voor bijkomende informatie. 

Zodra de directie Juridische Zaken en Beroepen haar onderzoek heeft afgerond maakt zij de resultaten over aan de Directeur-generaal, die op basis hiervan een beslissing neemt.

Deze beslissing is bindend en sluit de administratieve procedure af. Indien u niet akkoord bent met de beslissing, kan u een gerechtelijk beroep indienen.