nl

Directie Projecten & IT

 ‘Een multidisciplinaire directie in dienst van alle personeelsleden om hen zo efficiënt mogelijk te laten werken, met krachtige tools en innovatieve technologieën.’

De directie Projecten & IT coördineert de verschillende projecten van Brussel Fiscaliteit om de administratie te ondersteunen bij haar nieuwe opdrachten en haar te moderniseren. Denk bijvoorbeeld aan de overdracht van belastingen van het federale niveau naar het gewest, aan de ontwikkeling van nieuwe fiscale diensten (bijv. de Low Emission Zone) of de ontwikkeling van nieuwe functionaliteiten op het platform MyTax.

De projecten onder leiding van de directie hebben te maken met de behandeling van fiscale dossiers in de backoffice (programma’s Apollo en SAP) en met de digitale uitwisseling met belastingplichtigen (platform MyTax).

Vanuit haar expertise in digitale oplossingen verzekert de directie ook het onderhoud van software en programma’s binnen onze administratie. Ze waakt erover dat de tools correct werken, probeert de prestaties ervan te verbeteren en hun functionaliteiten verder te ontwikkelen met het oog op een optimale dienstverlening naar de belastingplichtigen.

Binnen Brussel Fiscaliteit beheert de directie Projecten & IT de computerapparatuur en helpt het personeel dat moeilijkheden ondervindt met de verschillende programma’s.