nl

De onroerende voorheffing

 

Onroerende Voorheffing : wie contacteren voor informatie?

Sinds 1 januari 2018 heeft Brussel Fiscaliteit het beheer van de Brusselse onroerende voorheffing overgenomen van de Federale Overheidsdienst Financiën.

Brussel Fiscaliteit is voortaan bevoegd om alle aanvragen te behandelen, met inbegrip van de lopende dossiers. Na een grondige analyse van uw dossier zullen wij terug contact met u opnemen. Om uw aanvraag op een efficiënte manier te kunnen behandelen, vragen wij u dus nog even geduldig te wachten.

Dank u voor uw begrip.

 

De onroerende voorheffing is een gewestelijke belasting op onroerende goederen (woningen, appartementen, gronden, ...), die u jaarlijks moet betalen.

Deze belasting is gelijk aan een percentage van het geïndexeerde kadastraal inkomen. Dat percentage verschilt naargelang de ligging van het onroerend goed.

 


 

Wie moet de belasting betalen?

De belastingplichtige die op 1 januari van het aanslagjaar een zakelijk recht heeft moet de onroerende voorheffing betalen. Dat is dus de volle eigenaar, de bezitter, de erfpachter, de opstalhouder of de vruchtgebruiker.

Hoe wordt de onroerende voorheffing berekend?

De onroerende voorheffing wordt berekend op basis van het kadastraal inkomen, op basis van de situatie op 1 januari van het aanslagjaar. Het betreft alle bebouwde en onbebouwde onroerende goederen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De betaling gebeurt jaarlijks.

Welke verminderingen zijn voorzien voor de onroerende voorheffing?

Er worden verminderingen voorzien voor de bescheiden woningen, voor grote oorlogsinvaliden en personen met een handicap, voor de kinderen ten laste en voor geklasseerde goederen.

Voor meer informatie over de verminderingen kan u terecht op onze FAQ. 

Welke vrijstellingen zijn voorzien voor de onroerende voorheffing?

Er zijn vier grote types vrijstellingen:

  1. vrijstellingen voor grote gebouwen zonder winstoogmerk
  2. vrijstellingen voor gebouwen met diplomatieke of consulaire doeleinden of voor culturele instellingen zonder winstoogmerk
  3. vrijstellingen voor gebouwen die toebehoren aan vreemde staten of aan een internationaal publiekrechtelijke organisatie
  4. nationale domeinen die op zichzelf onproductief zijn en die bestemd zijn tot een openbare dienst of het algemeen belang

Hoe kan ik een klacht of een aanvraag tot vermindering of vrijstelling indienen?

U kan ons bereiken:

Of per post:

Brussel Fiscaliteit

P.B. 12014

Brussel Noordstation

1030 Brussel

Of per mail:  info.fiscaliteit@gob.brussels

 

Vergeet niet bij uw aanvraag een kopie van uw aanslagbiljet en uw contactgegevens toe te voegen. Bij ontbreken daarvan, hebben wij uw nationaal rijksregisternummer (of KBO) en het adres van het betreffende goed nodig. 

Hoe kan ik een aanvraag tot gespreide betaling indienen?

Indien u reeds een plan voor gespreide betaling hebt bij de FOD Financiën, stuur ons een kopie van dat plan en uw contactgegevens.

Indien u nog geen aanvraag heeft ingediend bij de FOD Financiën, kunt u ons uw aanvraag schriftelijk toesturen met vermelding van: het gewenste aantal maanden, uw nationaal registratienummer (of KBO), het adres van het betreffende goed en uw contactgegevens.

Wanneer zal ik mijn aanslagbiljet ontvangen?

Voor het aanslagjaar 2017, heeft u een aanslagbiljet ontvangen van de FOD Financiën. Indien er aanvragen waren voor verminderingen of vrijstellingen, zult u een nieuw aanslagbiljet ontvangen van Brussel Fiscaliteit. Voor het aanslagjaar 2018, zal Brussel Fiscaliteit bevoegd zijn voor de verzending van de aanslagbiljetten.

Wenst u meer te weten?

Alle details en voorwaarden van deze belasting vindt u in de onderstaande documenten: