nl

Doelstellingen

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering legt strategische doelstellingen vast, die Brussel Fiscaliteit helpen om haar opdrachten zo goed mogelijk uit te voeren. Deze strategische doelstellingen worden gespecifieerd in de beleidsnota’s.

Vanaf 2022 brengt Brussel Fiscaliteit een jaarverslag uit, waarin haar prestaties aan de hand van deze strategische doelstellingen worden overlopen.

Brussel Fiscaliteit helpt ook mee om de transversale doelstellingen van het gewest te behalen.