nl

Doelstellingen

De regering heeft Brussel Fiscaliteit een aantal doelstellingen toegewezen:

  • Het beheer van de belastingen en administratieve boetes.
  • De geleidelijke overname van belastingen die worden beheerd door de federale overheid.
  • Het documentatie-, advies-, kennis en datacentrum zijn inzake fiscaliteit (en patrimoniumdocumentatie).
  • Uitbouw van een volwaardig fiscaal dienstverleningsplatform (MyTax).
  • Een aantrekkelijke werkgever zijn, gericht op zelfontplooiing. 
  • Het proactief ontwikkelen en mee uitvoeren van nieuwe beleids-of administratieve initiatieven, samen met de regering.

De verschillende doelstellingen worden gespecifieerd in de beleidsnota (2021-2022 ; 2022-2023).