nl

Directie Inkohiering

De directie Inkohiering zorgt voor een correcte en billijke berekening van de belastingen die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verschuldigd zijn en ze zorgt ervoor dat de opgestelde begrotingsramingen behaald worden.

Nadat de directie Datamanagement de gegevens van de bronnen en de vrijstellingen heeft verwerkt, kan de directie Inkohiering overgaan tot het inkohieren van de belastingen en tot het verzenden van de aangiftes en de aanslagbiljetten.

Expertise

 • Het behandelen van de aangiften
 • Kennisgeving van rechtzetting van aangiften
 • Ambtshalve heffingen
 • Inkohiering van de belastingen
 • Het beantwoorden van vragen van de belastingplichtigen
 • Het controleren van de fiscale situatie
 • Het behandelen van geschillen en de verzending van de eerste en tweede herinneringsbrief aan de belastingplichtigen die nalaten binnen de gestelde vervaltermijn te betalen
 • Administratieve afhandeling van de gewestelijke belastingen
 • Audit: toezien of de wettelijke en administratieve voorschriften correct worden nageleefd bij de afhandeling van de belastingen
 • Projecten: voorbereiden van de overname van nieuwe belastingen
 • Opvolgen van de te behalen begrotingsramingen