nl

Gedwongen invordering

Definitie 

U bent belasting of een boete verschuldigd en heeft na ontvangst van één of meerdere herinneringen deze belasting of boete nog steeds niet betaald ?

De procedure van gedwongen invordering heeft als doel deze fiscale schuldvorderingen op een snelle en zo efficiënt mogelijke wijze te innen.

Procedure

Brussel Fiscaliteit zal uw dossier doorsturen naar een gerechtsdeurwaarder die u vervolgens via het betekenen van een dwangbevel op de hoogte brengt van de door u nog te betalen geldsom(men). Indien u niet betaalt  zal een gerechtsdeurwaarder overgaan tot de inbeslagname van uw goederen (meubelen, wedde, woning, …). De gedwongen invordering is een wettelijke verplichting. Onze administratie dient er immers voor te zorgen dat alle belastingplichtigen op een gelijke en rechtvaardige manier behandeld worden.

Gelieve op te merken dat een gerechtsdeurwaarder zal optreden als contactpersoon tussen u en de directie Financieel Beheer van zodra uw dossier naar hem/haar is doorgestuurd.

De gemaakte kosten door de gerechtsdeurwaarders zijn ten laste van de belastingplichtigen.

Wie moet u contacteren bij een gedwongen invordering?

Voor iedere inlichting betreffende uw dossier zoals vragen over uw aanslagbiljet, verzending, inkohiering, voorstel van afbetalingsplan dient u zich in eerste instantie te wenden tot de betrokken gerechtsdeurwaarder waarvan u de coördinaten terugvindt op diens briefwisseling.