nl

Directie Personeel en Organisatie

'We willen van Brussel Fiscaliteit een aantrekkelijke op zelfontplooiing gerichte werkgever maken, met aandacht voor een inspirerende werkomgeving en een gezonde balans tussen werk en privéleven.'

De directie Personeel en Organisatie werkt het HR- en organisatiebeleid uit. De belangrijkste opdrachten:

  • Een inspirerende werkomgeving aanbieden (aangepaste tools en diensten aanbieden aan het personeel, kantoormateriaal bestellen, het onderhoud van het gebouw beheren, catering, evenementen organiseren ...)
  • Talent aantrekken en aanwerven;
  • De sociale wetgeving strikt toepassen (loonbeheer, loopbaanbeheer, verlofregeling ...); 
  • Een proactief welzijns- en diversiteitsbeleid vastleggen en uitvoeren. Binnen de directie waakt de cel BeWell over het welzijn van het personeel. Ze verbetert de levenskwaliteit door een aantal activiteiten (sportlessen, workshops ...), sensibiliseringscampagnes rond tabak, alcohol en drugs, en acties in het kader van ziektepreventie en het voorkomen van psychosociale risico's op het werk.
  • Opleidingen en ontwikkelingskansen aanbieden. De directie P&O beheert ons e-learningplatform BF Academy;
  • Directies ondersteunen bij hun personeelsbeleid (begeleiding bij onderlinge conflicten, rapportering en analyse van de noden van het personeel of de opleidingen ...).