nl

Directie Personeel en Organisatie

'We willen van Brussel Fiscaliteit een aantrekkelijke op zelfontplooiing gerichte werkgever maken, met aandacht voor een inspirerende werkomgeving en een gezonde balans tussen werk en privéleven.'

De directie Personeel en Organisatie werkt het HR- en organisatiebeleid uit. De belangrijkste opdrachten:

  • een inspirerende werkomgeving aanbieden;
  • talent aantrekken en aanwerven;
  • de sociale wetgeving toepassen en het loonbeleid uitvoeren;
  • een proactief welzijns- en diversiteitsbeleid vastleggen en uitvoeren;
  • prestatiemanagement en ontwikkelingskansen aanbieden;
  • directies ondersteunen bij hun personeelsbeleid door rapportering en analyse van de noden op vlak van personeel en opleidingen.