nl

Waarden en engagementen

Onze waarden

Brussel Fiscaliteit onderscheidt zich door haar sterke waarden: durf, innovatie en leiderschap zitten in het DNA van onze administratie. Deze waarden leiden tot ambitieuze projecten (platform MyTax, chatbot, SmartMove, e-kiosken, enz.), vruchtbare regionale samenwerkingsverbanden (met Brussel Mobiliteit, Leefmilieu Brussel, BGHM, enz.) en maatschappelijke engagementen voor, onder andere, diversiteit, inclusie en duurzame ontwikkeling.

En omdat onze administratie ten dienste staat van de Brusselaars, dragen we ook klantgerichtheid en solidariteit hoog in het vaandel. Hoe? Door een accurate, transparante en kwalitatieve dienstverlening te bieden, door toegankelijk te zijn via tal van kanalen (MyTax, chatbot, e-mail, telefoon, loket, enz.) en door ons empathisch en menselijk op te stellen tegenover burgers, partners, kandidaten én werknemers.

Onze engagementen

Als overheidsinstantie heeft Brussel Fiscaliteit een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid en een voorbeeldfunctie. Wij doen er dan ook alles aan om de ethische, maatschappelijke en milieu-uitdagingen systematisch te integreren in onze activiteiten, processen en projecten.

Hoe doen we dat?

  • Door onze ecologische voetafdruk maximaal te beperken: minder papierverbruik (paperless), digitalisering van onze diensten, energiezuinig gebouw dat makkelijk bereikbaar is met het openbaar vervoer, minder woon-werkverplaatsingen voor werknemers dankzij deeltijds telewerk, fietsvergoeding voor werknemers die hun professionele en woon-werkverplaatsingen met de fiets doen, keuze voor duurzame materialen voor ons meubilair, verse en seizoensproducten in onze cafeteria, enz.
  • Door aandacht te schenken aan diversiteit en inclusie in de manier waarop we elk individueel dossier behandelen, bij de rekrutering, in de keuze van onze dienstverleners én tegenover onze werknemers: rekening houden met de digitale kloof in onze processen en communicaties, redelijke aanpassingen voor personen met een handicap bij rekrutering en indiensttreding, jaarlijks diversiteitsplan, interne sensibiliseringscampagne, enz.
  • Door in onze overheidsopdrachten rekening te houden met maatschappelijke en milieukwesties via ‘milieu- en sociale clausules’: een bedrijf dat zich richt op maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door personen met een handicap aan te werven of door duurzamere producten aan te bieden, is een van de criteria waarop we ons baseren bij de toekenning van een overheidsopdracht.
  • Door van het welzijn van onze werknemers een absolute prioriteit te maken: aantrekkelijke en gezonde arbeidsomstandigheden, specifiek welzijnsbeleid, opleidingen, sociale dienst en vertrouwenspersonen, preventieadviseurs, enz.
  • Door alle dossiers, burgers, kandidaten én werknemers gelijk, neutraal, objectief en transparant te behandelen.
  • Door ons sterk te richten op modernisering en digitalisering: MyTax, chatbot, e-kiosken, New Ways of Working (telewerken en hybride werken, tools voor samenwerken vanop afstand, flexibele uurroosters, werken per doelstelling, performante werkinstrumenten, enz.).