nl

Brussel Fiscaliteit, uw contactpersoon voor de gewestbelastingen

11
jun
2024

De diensten van Brussel Fiscaliteit beheren de gewestbelastingen, zoals de onroerende voorheffing en de verkeersbelastingen. 

Maar de personenbelasting is een federale bevoegdheid (FOD Financiën).

Als u vragen hebt over deze belasting moet u dus de FOD Financiën contacteren. Dit kan via MyMinfin (fgov.be) of op 02/572.57.57.