nl

Onroerende voorheffing 2020

26
jan
2021

Om door de coronacrisis getroffen ondernemingen te steunen, verlengt Brussel Fiscaliteit de betaaltermijn van de onroerende voorheffing 2020 voor rechtspersonen. De nieuwe betaaltermijn is 30 april 2021, ongeacht de datum op het aanslagbiljet.

Zolang de onroerende voorheffing 2020 betaald wordt vóór 30 april 2021, zal geen interest wegens betalingsachterstand in rekening worden gebracht. Reeds ontvangen interesten zullen worden terugbetaald.

Opgelet: Deze maatregel is enkel van toepassing op de onroerende voorheffing verschuldigd door rechtspersonen voor het belastingjaar 2020. Voor de andere belastingjaren blijven de betaaltermijn op het aanslagbiljet en de interest voor betalingsachterstand van toepassing.