nl

Aanvraagprocedure vrijstelling kilometerheffing

Hoe dien ik mijn aanvraag tot vrijstelling of ontheffing in?

U kunt voor elk voertuig dat aan één van de vrijstellingscriteria voldoet, een aanvraag tot vrijstelling indienen en dit via deze ons mail of via gewone post. De procedure tot ontheffing verloopt via dezelfde procedure.  

Procedure via onze website

De aanvraag tot vrijstelling of ontheffing kan eveneens via email verstuurd worden naar Brussel Fiscaliteit. Vergeet ook niet om voor elke nummerplaat waarvoor u een vrijstelling of ontheffing aanvraagt in bijlage de volgende documenten toe te voegen:

  • een kopie van het kentekenbewijs met benaming van de bijbehorende nummerplaat bijvoorbeeld ABC-123; 
  • een foto van het voertuig in vooraanzicht met benaming van de bijbehorende nummerplaat bijvoorbeeld ABC-123;
  • een foto in zijaanzicht met benaming van de bijbehorende nummerplaat bijvoorbeeld ABC-123.

Het ingevulde document met de bijlagen dient verstuurd te worden naar het volgende emailadres: info.fiscaliteit@gob.brussels

Procedure via de post

De aanvraag tot vrijstelling of ontheffing kan eveneens via gewone post verstuurd worden naar Brussel Fiscaliteit. Vergeet ook niet om voor elke nummerplaat waarvoor u een vrijstelling of ontheffing aanvraagt in bijlage de volgende documenten toe te voegen:

  • een kopie van het kentekenbewijs met benaming van de bijbehorende nummerplaat bijvoorbeeld ABC-123; 
  • een foto van het voertuig in vooraanzicht met benaming van de bijbehorende nummerplaat bijvoorbeeld ABC-123;
  • een foto in zijaanzicht met benaming van de bijbehorende nummerplaat bijvoorbeeld ABC-123.

Het ingevulde document met de bijlagen dient verstuurd te worden naar het volgende adres:

Brussel Fiscaliteit
Sint-Lazarusplein 2,
1210 Brussel