nl

FAQ Premie BE HOME

Ik heb tot in 2018 nooit de premie BE HOME ontvangen. Heb ik voor de voorgaande jaren recht op deze premie?

In 2018 zijn de toekenningsvoorwaarden voor de premie BE HOME gewijzigd. Het is dus mogelijk dat u nu wel recht heeft op de premie, maar dat u hier geen recht op had in het verleden. Gelieve dus, voordat u uw aanvraag indient, grondig  na te gaan dat u aan alle voorwaarden voldoet voor de premie.

Vóór 2018:

Er moet aan volgende cumulatieve voorwaarden voldaan zijn op 1 januari van het jaar waarvoor de premie wordt toegekend:

 1. U bent houder van een “zakelijk recht” (in de ordonnantie gedefinieerd als volle eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder of vruchtgebruiker) op een onroerend goed gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 2. U bent gedomicilieerd in het betrokken goed.
 3. Er is onroerende voorheffing verschuldigd voor het betrokken goed.
 4. Er is géén ander gezinslid dat kan genieten van de premie.

Na 2018:

Er moet aan volgende cumulatieve voorwaarden voldaan zijn op 1 januari van het jaar waarvoor de premie wordt toegekend:

 1. Een houder van een "zakelijk recht" (in de ordonnantie gedefinieerd als volle eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder of vruchtgebruiker) is gedomicilieerd in het onroerend goed gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 2. U bent de bestemmeling van het aanslagbiljet kohieruittreksel van de onroerende voorheffing op desbetreffend onroerend goed.

Wat is een houder van een zakelijk recht?

 • De volle eigenaar : de persoon die het recht geniet het goed te gebruiken, er de inkomsten van te innen en erover te beschikken. Deze heeft het gebruik, de vruchten (bv. de huur) van het goed en mag het bijvoorbeeld verkopen of vernietigen. Indien de persoon  bijvoorbeeld de blote eigendom en het vruchtgebruik van een goed geniet, heeft deze de volle eigendom van dit goed.
 • De bezitter : de persoon die denkt de eigenaar te zijn en zich als dusdanig gedraagt, maar niet de juridische eigenaar is.
 • De erfpachter : de persoon die het volle genot heeft van een onroerend goed dat aan een ander toebehoort en hiervoor aan de eigenaar een jaarlijkse vergoeding (“canon”) betaalt. 
 • De opstalhouder: persoon die, naar aanleiding van een overeenkomst, heeft laten bouwen op andermans terrein en enkel bezit wat op de grond staat.
 • De vruchtgebruiker: persoon die het recht heeft een goed te gebruiken of de inkomsten ervan te ontvangen zonder er daarom de blote eigendom van te hebben.

Kan ik de premie BE HOME van 120 € genieten voor verschillende goederen?

Ja, u kunt evenveel premies ontvangen als u goederen heeft waarvan u de bestemmeling bent van het aanslagbiljet kohieruittreksel en waarin een houder van een zakelijk recht gedomicilieerd is.