nl

Nieuwe tarieven voor de Brusselse verkeersbelastingen

28
jun
2024

Vanaf 1 juli 2024 gelden nieuwe tarieven voor de verkeersbelastingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Zoals elk jaar worden de tarieven van de jaarlijkse verkeersbelasting in lijn met de inflatie geïndexeerd.

Een nieuwigheid dit jaar is dat voortaan ook de tarieven van de eenmalige belasting op inverkeerstelling jaarlijks worden geïndexeerd. De eerste indexering houdt rekening met de inflatie sinds 2019.

Door de huidige complexe bevoegheidsverdeling van België is deze indexering niet van toepassing op leasingmaatschappijen. Voor leasingvoertuigen blijven de huidige tarieven (van de belasting op inverkeerstelling) dus van toepassing.

Vanaf juli staan de nieuwe tarieven op www.mytax.brussels (selecteer in het uitklapmenu ‘Verkeersbelastingen’ en klik op ‘Tarieven’).