nl

FAQ hervorming abattement 2023

Deze FAQ betreft de nieuwe regels inzake het abattement en het bijkomend abattement die in voege treden op 1 april 2023, zoals vastgelegd in de ordonnantie van 17 november 2022.

1. Vanaf welke datum kan ik de aanpassingen aan het algemeen abattement en het bijkomende ‘renovatie’-abattement genieten bij de verwerving van mijn woning?
2. Wat gebeurt er als ik vanaf 1 april 2023 verhuis en ik mijn hoofdverblijfplaats dus niet heb behouden gedurende een periode van 5 jaar (in de woning waarvoor een abattement werd verkregen)?
3. Kan ik het bijkomende ‘renovatie'-abattement genieten als ik niet voldoe aan de voorwaarden om een algemeen abattement te genieten?
4. Hoe wordt de verbetering met ten minste twee energieklassen berekend die nodig is om een bijkomend ‘renovatie’-abattement te kunnen genieten?
5. Hoe en op welke basis kan ik nagaan of de verbetering van de EPB-klasse overeenkomt met de verbintenis die ik ben aangegaan op het moment van de aankoop van mijn woning?
6. Hoeveel bedraagt het bijkomende ‘renovatie’-abattement waarop ik recht heb bij de aankoop van mijn woning?
7. Wat gebeurt er als na de termijn van 5 jaar de verbetering van de energieprestaties uiteindelijk groter is dan de verbintenis die vermeld staat in de akte?
8. Wat gebeurt er als na de termijn van 5 jaar de verbetering van de energieprestaties uiteindelijk kleiner is dan de verbintenis die vermeld staat in de akte?
9. Ik heb de voorwaarden tot verbetering van de EPB-klasse binnen een termijn van 5 jaar niet nageleefd. In welke gevallen kan ik overmacht inroepen en zo de niet-toepassing van de boete rechtvaardigen?
10. Wat gebeurt er als ik het algemeen abattement en het bijkomende ‘renovatie’-abattement heb aangevraagd en ik me uiteindelijk niet domicilieer in het onroerend goed binnen een termijn van 5 jaar?
11. Verlies ik ook het recht op het algemeen abattement als na de termijn van 5 jaar de voorwaarden van het bijkomende ‘renovatie’-abattement niet vervuld zijn?
12. Ik heb de toepassing van het algemeen abattement en/of het bijkomende ‘renovatie’-abattement niet aangevraagd in de aankoopakte van mijn woning. Kan ik dit later nog doen?
13. Tot wie kan ik me richten met een concrete vraag over het abattement?