nl

Aanvraag tot schatting door het aankoopcomité

Welkom op onze site. U staat op het punt een aanvraag tot schatting in te dienen.

Om het invullen zo vlot mogelijk te laten verlopen, gelieve de volgende documenten en gegevens bij de hand te houden:

  • Capakey (code van 17 tekens). U kan de Capakey van het perceel altijd terugvinden op de website van BruGIS
  • Adres van het goed
  • Te schatten oppervlakte
  • Plannen van het goed
  • Huurcontract
  • Indien nodig, contactgegevens voor een eventueel bezoek
  • Eigendomstitel
  • Basisakte
  • Vergunningen

Belangrijk:

Uw aanvraag wordt enkel en alleen ontvankelijk verklaard indien we over alle noodzakelijke informatie beschikken, dat wil zeggen wanneer onderstaand formulier volledig en correct is ingevuld.

Opdrachtgever

Postadres

Contactpersoon

Aard van de opdracht

Doel van de schatting *
Type schatting *
Specifieke hypothese van de schatting *

Identificatie van het goed

Indien deze aanvraag meerdere percelen betreft, gelieve de verschillende Capakeys aan te vullen. Adresgegevens en andere informatie moeten enkel voor de eerst ingevulde Capakey worden vervolledigd.

Adres van het goed
Oppervlakte van het te schatten goed *

Contactgegevens voor een eventueel bezoek

Bijlagen

Opgelet: het is onmogelijk om bestanden van meer dan 10 Mb met dit formulier mee te sturen.

Indien 1 of meer bestanden toch deze limiet zouden overstijgen, kan u deze via ons algemeen mailadres opsturen CABrusselsAK@fisc.brussels. Wij herinneren u er ook aan dat wij enkel aanvragen aanvaarden wanneer er initieel gebruik wordt gemaakt van het webformulier.

Vink beide verklaringen aan om de aanvraag in te kunnen dienen: *