nl

Onroerend goed: verlaagde registratierechten vanaf 1 april 2023

26
jan
2023

Het Brussels Parlement heeft een hervorming goedgekeurd van de registratierechten bij de aankoop van een woning bestemd voor hoofdverblijf in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Deze nieuwe regeling treedt in voege op 1 april 2023. Ze wil de aankoop van een onroerend goed bestemd voor hoofdverblijf van de koper goedkoper maken en wil de eigenaars aanzetten om de energieprestaties van het onroerend goed te verbeteren.

De hieronder beschreven aanpassingen zijn van toepassing op voorlopige verkoopovereenkomsten (het ‘compromis’) afgesloten vanaf 1 april 2023.

Wat houden de aanpassingen in?

  • Een verhoging van het bedrag van het abattement van € 175.000 tot € 200.000 [en van € 87.500 tot € 100.000 voor bouwterreinen]. Anders gezegd, u betaalt geen registratierechten op de eerste schijf van € 200.000 en u bespaart € 25.000;
  • Een verhoging van de bovengrens van het abattement (maximumverkoopprijs van het onroerend goed om van een abattement te kunnen genieten) van € 500.000 tot € 600.000 [en van € 250.000 tot € 300.000 voor bouwterreinen];
  • Een verlenging van de termijn van vestiging als hoofdverblijfplaats in het met abattement verworven onroerend goed van 2 tot 3 jaar;
  • Versoepeling van de gevolgen bij niet-naleving van de termijn van 5 jaar gedurende dewelke de koper in het met abattement verworven goed de hoofdverblijfplaats moet houden. Wordt die termijn niet nageleefd, dan moet het belastingvoordeel gedeeltelijk worden terugbetaald. De som staat in verhouding tot het aantal jaren dat de koper niet aan de voorwaarden voldeed (als de niet-naleving plaatsvindt vanaf 1 april 2023).

Bovendien is er een bijkomend abattement voorzien voor een energetische renovatie van een verworven goed binnen een termijn van 5 jaar. Als de energieprestatie van het goed met minstens twee sprongen wordt verbeterd, wordt een abattement toegepast van € 25.000 per sprong van energieklasse.

Dit abattement kan enkel toegepast worden als het hoofdabattement van toepassing is. Aangezien renovatiewerken de nodige tijd in beslag kunnen nemen, wordt de termijn voor vestiging als hoofdverblijfplaats in het verworven goed verlengd tot vijf jaar.