nl

Onroerend goed: wat houdt het nieuw abattement in?

3
mei
2024

Sinds 1 april 2023 is er een nieuwe regeling van de registratierechten bij de aankoop van een woning in het Brussels Gewest.

Deze hervorming wil de aankoop van een onroerend goed, bestemd voor hoofdverblijf van de koper, goedkoper maken en wil de eigenaars aanzetten om de energieprestaties van het onroerend goed te verbeteren.

Hieronder de voornaamste aanpassingen:

  1. Het hoofdabattement is van toepassing op de eerste schijf van € 200.000

In Brussel betaal je voor de aankoop van een onroerend goed normaal 12,5% registratierechten. Wel heb je, onder bepaalde voorwaarden, recht op een abattement van € 200.000.

Voorbeeld: bij de aankoop van een onroerend goed met een waarde van € 300.000 is de eerste € 200.000 vrijgesteld van registratierechten. Je betaalt dan enkel 12,5% registratierechten op de resterende € 100.000, wat neerkomt op € 12.500. Je bespaart zo € 25.000!

Voor bouwgronden is het abattement op de registratierechten van toepassing op de eerste € 100.000.

  1. Algemene voorwaarden

Je moet al de volgende voorwaarden naleven:

  • Je wordt volle eigenaar van een geheel onroerend goed gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dat geheel of gedeeltelijk bestemd is als woning.
  • Je bent een natuurlijk persoon en bezit geen ander onroerend goed dat geheel of gedeeltelijk bestemd is als woning (tenzij je het binnen 2 jaar doorverkoopt).
  • Je verbindt je ertoe om binnen 3 jaar je hoofdverblijfplaats in de woning te vestigen en er gedurende 5 jaar ononderbroken te blijven wonen.
  • Het onroerend goed waarvoor je registratierechten betaalt mag niet meer waard zijn dan € 600 000 (€ 300 000 voor bouwgronden).
  •  

Voor meer informatie over de voorwaarden, raadpleeg onze pagina over het abattement.

  1. Bijkomend abattement bij een energetische renovatie

Vanaf 1 april 2023 heb je recht op een bijkomend abattement voor een verbetering van de energieprestatie (EPB). Het abattement bedraagt € 25.000 per sprong van energieklasse, op voorwaarde dat je de energieklasse met minstens twee klassen (twee letters) verbetert binnen een termijn van 5 jaar vanaf de registratiedatum van de aankoopakte.

Dit abattement is  bijkomend aan het hoofdabattemant. Het geldt dus alleen als je voldoet aan de voorwaarden van het hoofdabattement.

Dergelijke renovatiewerken kosten tijd. Daarom krijg je meer tijd om je in je woning te vestigen: 5 jaar in plaats van 3 jaar (de termijn die geldt als je enkel het hoofdabattement aanvraagt).

Voorbeeld: een woning waarvan de energieklasse met 4 klassen verhoogt, geeft recht op een bijkomend abattement van € 100.000. Hetzij een fiscaal voordeel van € 12.500.

  1. Pro rata terugbetaling bij niet-naleving van het behoud van de hoofdverblijfplaats gedurende 5 jaar

Behoud je de woning niet lang genoeg als je hoofdverblijfplaats (minder dan 5 jaar)? Sinds de hervorming moet je het fiscaal voordeel terugbetalen in verhouding tot het aantal jaren dat je er te kort verbleef.

Meer weten over het abattement of over de hervorming? Raadpleeg onze website Abattement - Brussel Fiscaliteit.

Goed om te weten: voor de registratierechten is het Gewest tot op heden enkel bevoegd voor de regels over de aanslagvoet, de belastinggrondslag (bv. abattement) en de vrijstellingen. De heffing van de registratierechten is nog steeds een bevoegdheid van de FOD Financiën.