nl

Twee nieuwe belastingen op ons digitaal platform MyTax

4
jul
2022

Belastingplichtigen die onderworpen zijn aan de belasting op niet-residentiële oppervlaktes (kantoorgebouwen, gemengde gebouwen enz.) en de belasting waarvoor een milieuvergunning van klasse 1 of 2 nodig is (funerarium, slachthuis, wassalon enz.) worden verzocht om vanaf dit belastingjaar hun verrichtingen uit te voeren op MyTax. 

Door minder papier te gebruiken voor aangiftes en documenten wil Brussel Fiscaliteit haar dienstverlening vlotter, minder vervuilend en vooral efficiënter maken. 

Concreet kunnen belastingplichten, voornamelijk rechtspersonen, hun aangiftes en betalingen online uitvoeren en gebruik maken van de vele functionaliteiten die het platform MyTax biedt: aanslagbiljetten bekijken, duplicaten bekomen, een betalingsregeling aanvragen of online aanvragen indienen. 

Vragen in verband met de verrichtingen voor de belasting op niet-residentiële oppervlaktes of de belasting waarvoor een milieuvergunning van klasse 1 of 2 nodig is? Ga naar www.mytax.brussels > 'Contact & Hulp'.

Let op: u kan enkel uw gegevens vanaf het belastingjaar 2022 bekijken in MyTax. Voor de andere belastingjaren kan u via het platform wel een informatieaanvraag of een bezwaar indienen.