nl

Huurpremie : uw bankrekeningnummer

30
okt
2020

Ontving u per brief een bevestiging dat u recht heeft op de huurpremie COVID-19? En wil u weten hoe u uw bankrekeningnummer moet doorgeven, zodat de premie gestort kan worden?

Klik op volgende link en vul het formulier in: https://fisc.brussels/mytax/nl/corona-premium-criteria-info.

Lukt het u niet om u op MyTax aan te melden?

Stuur ons een kopie van de brief met:

  • uw bankrekeningnummer, gevolgd door de mededeling ‘voor waar en echt verklaard’
  • uw handtekening.

Heeft u hulp nodig?

Kijk eerst op MyTax onze FAQ na en bekijk het filmpje met uitleg.

Zo nodig kan u een van onze partners contacteren: de dienst Huisvesting van het OCMW van de stad Brussel, vzw Buurthuis Bonnevie (enkel als u huurder bent in Oud-Molenbeek) of de huurdersunie Noordwijk.