nl

Vermindering onroerende voorheffing voor kinderen ten laste

12
aug
2021

Hebt u kinderen ten laste?

Als in uw gezin op 1 januari minstens twee gezinsbijslaggerechtigde kinderen gedomicilieerd zijn in uw onroerend goed, kan u een vermindering krijgen van 10% per kind ten laste.

Vindt u de vermindering niet terug op uw onroerende voorheffing?

U kan een verminderingsaanvraag indienen via https://fisc.brussels/mytax/nl/requests/reductions