nl

Formulier om een vooraf ingevulde aangifte te ontvangen per post

Belastingplichtigen van de belasting op niet-residentiële oppervlakten of de belasting op inrichtingen waarvoor een milieuvergunning van klasse 1 of 2 nodig is, kunnen hun aangiftes indienen op MyTax.brussels.

Lukt het niet om u aan te melden op ons online platform? Vul dan dit formulier in om uw vooraf ingevulde aangifte te ontvangen per post.

 

 

 

Contactgegevens