nl

Brussel Fiscaliteit lanceert het nieuwe digitale platform MyTax

3
sep
2019

Brussel Fiscaliteit, de Brusselse belastingadministratie, lanceert MyTax, het nieuwe digitale platform voor de Brusselse belastingplichtige. Met MyTax kunnen belastingplichtigen 24 uur op 24, 7 dagen per week hun onroerende voorheffing online beheren. Het platform is toegankelijk via de URL www.mytax.brussels en via de MyTax applicatie die beschikbaar is op Android en iOS. 

"Ons nieuwe digitale platform MyTax maakt het voor de Brusselse belastingplichtigen mogelijk om hun dossier online  te beheren. MyTax is een elektronisch loket dat het administratief beheer van de onroerende voorheffing vereenvoudigt. Dit is een eerste mijlpaal  in ons digitaliseringsproces", zegt Dirk De Smedt, Directeur-generaal van Brussel Fiscaliteit. 

MyTax: een nieuwe digitale tool die eenvoudig, snel en veilig is voor de Brusselse belastingbetaler

Brussel Fiscaliteit lanceert MyTax, het nieuwe digitale platform voor de Brusselse belastingplichtige. Dit gratis platform laat de Brusselse belastingbetaler toe om op een eenvoudige en snelle manier tal van handelingen rechtstreeks online uit te voeren op www.mytax.brussels. De belastingplichtigen kunnen op dit platform: 

  • hun onroerende voorheffing raadplegen; 
  • hun fiscale documenten downloaden; 
  • online betalen;  
  • hun aanvragen (vermindering, vrijstelling, …) indienen; 
  • de status van hun aanvragen volgen; 
  • hun persoonlijke profiel, taal en correspondentieadres beheren;
  • hun eigendom lokaliseren op een interactieve kaart. 

MyTax is toegankelijk via de website www.mytax.brussels, aangepast voor computer, tablet en smartphone, en via de MyTax applicatie die beschikbaar is op Android en iOS. De applicatie maakt het mogelijk om belaste eigendommen in kaart te brengen en rechtstreeks te betalen door het scannen van het aanslagbiljet.

Het is mogelijk om op een volledig veilige manier verbinding te maken met MyTax: 

  • met een Belgische identiteitskaart en een kaartlezer; 
  • met itsme®, de gratis applicatie om zich online te identificeren via smartphone. 

De belastingplichtigen kunnen gemakkelijk antwoorden op hun vragen vinden via de FAQ of de chatbot Fixs, de virtuele assistent van Brussel Fiscaliteit.

Een eerste stap in het digitaliseringsproces van Brussel Fiscaliteit 

"MyTax is het digitale antwoord op de transformatie die Brussel Fiscaliteit doorvoert voor haar klanten, de Brusselse belastingplichtigen. Dit nieuwe online platform sluit aan bij ons doel om steeds meer diensten aan te bieden aan de burgers. Het platform is eenvoudig, snel en 24 uur op 24, 7 dagen per week beschikbaar. Het gaat om een elektronisch loket voor de Brusselse belastingplichtige, waardoor hij tijd kan besparen en zijn administratief beheer kan vereenvoudigen", legt Dirk De Smedt, Directeur-generaal van Brussel Fiscaliteit, uit.
 
"MyTax is een eerste stap in ons digitaliseringsproces. Als openbaar instelling moderniseren wij ons om de Brusselaars beter van dienst te zijn en hen de mogelijkheid te bieden hun fiscaal dossier  gemakkelijker te beheren. In die zin zullen binnenkort ook andere functionaliteiten op MyTax beschikbaar zijn", besluit Dirk De Smedt.

Brussel Fiscaliteit

De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit is de belastingdienst van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De dienst voert het fiscaal beleid uit en beheert de fiscaliteit op een verantwoorde en strikte manier, met het oog op een duurzame financiering van de openbare diensten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Brussel Fiscaliteit neemt geleidelijk aan het beheer over van vele fiscale bevoegdheden die vroeger tot het federaal niveau behoorden. De administratie heeft een impact  op verschillende domeinen zoals milieu, mobiliteit (Low Emission Zone), vastgoed (onroerende voorheffing), toerisme (hoteltaks), etc. Brussel Fiscaliteit  biedt een luisterend oor aan de Brusselaars en beschikt over  een klantendienst, via het online platform MyTax, de website www.fiscaliteit.brussels, maar ook via e-mail, post, telefoon en loketten.  

Brussel Fiscaliteit. Elke Brusselaar telt.

Communicatiekit

U kunt onze communicatiekit met woord en beeld hier downloaden.