nl

Uw aanslagbiljet verkeersbelastingen ziet er nu anders uit

3
mrt
2020

Op 1 januari nam Brussel Fiscaliteit de Brusselse verkeersbelastingen over van de FOD Financiën. De aanslagbiljetten worden momenteel verstuurd. Belangrijk hierbij is op te merken dat het biljet voortaan een andere lay-out en rekeningnummer kent. 

Deze week start Brussel Fiscaliteit met het versturen van de Brusselse verkeersbelastingen en dit in volgorde van vervaldatum. Gezien de overname heeft het aanslagbiljet een nieuwe, duidelijke en frisse lay-out. Om foutieve betalingen te vermijden, wil de administratie er ook op wijzen dat het rekeningnummer is veranderd: BE91 0972 3108 1076

Meer info op de site

Indien de burgers extra vragen hebben, dan kunnen ze steeds terecht op www.fiscaliteit.brussels. Zowel de FAQ als een contactformulier staan er ter beschikking van de belastingbetalers.

Historische aanvragen bij FOD Financiën

Indien de belastingbetaler reeds een aanvraag heeft ingediend bij FOD Financiën in verband met zijn vorige aanslagbiljetten voor de verkeersbelastingen, dan hoeft die zich geen zorgen te maken. Alle dossiers bevinden zich nu bij Brussel Fiscaliteit. Omdat het gaat om een groot aantal dossiers, kan het wel enkele maanden duren voor alle aanvragen behandeld zijn.

 

Nuttige links:

FAQ: https://fiscaliteit.brussels/faq-verkeersbelastingen

Contactformulier: https://fiscaliteit.brussels/nl/formulier