nl

Brussel Fiscaliteit neemt de dienst onroerende voorheffing over

22
nov
2017

Vanaf 1 januari 2018 wordt Brussel Fiscaliteit verantwoordelijk voor de dienst onroerende voorheffing. Tot nu toe was dat een bevoegdheid van de Federale Overheidsdienst Financiën.

De overname van de verantwoordelijkheid voor de onroerende voorheffing kadert in de Brusselse belastinghervorming, die een verschuiving van de belasting op arbeid naar de belasting op vastgoed inhoudt. De inkomstenbelastingen voor de Brusselaars zullen dus dalen terwijl de onroerende voorheffing zal stijgen voor eigenaars van vastgoed in het gewest. In de meeste gevallen zijn die eigenaars geen Brusselaars.

Er is echter geen reden tot paniek: voor Brusselse eigenaars die in hun eigendom wonen is er een BE HOME premie voorzien van 120 euro, die de stijging van de voorheffing compenseert. Voor de jaren 2016 en 2017 wordt die premie uitgekeerd door Brussel Fiscaliteit op de bankrekening van de eigenaars. Vanaf 2018, wanneer de gewestelijke overheidsdienst verantwoordelijk wordt voor de dienst onroerende voorheffing, zal de BE HOME premie automatisch worden afgetrokken van de onroerende voorheffing.

Meer weten.