nl

Ik heb moeilijkheden om tijdig te betalen

Onder bepaalde voorwaarden kan Brussel Fiscaliteit u een uitstel van betaling toestaan of de mogelijkheid bieden om uw belasting in meerdere keren te betalen. Opgelet: het gaat hier om een gunstmaatregel. Het is geen recht dat voorzien is in de wetgeving.

Wat zijn de voorwaarden om een afbetalingsplan te kunnen krijgen?

  • U dient voor de uiterste betaaldatum van uw aanslagbiljet een gemotiveerde aanvraag in.
  • U moet niets aan Brussel Fiscaliteit betalen waarvan de uiterste betaaldatum verstreken is.
  • U spreidt uw betaling over maximaal 4 maandelijkse termijnen.

Hoe vraag ik een afbetalingsplan aan?

U kan een afbetalingsplan aanvragen:

Via het online platform MyTax:

www.mytax.brussels

Via het contactformulier:

https://fiscaliteit.brussels/nl/formulier

Per post:

Brussel Fiscaliteit

Sint-Lazarusplein 2

1210 Brussel

Vermeld het nummer van de belastingplichtige en het kohiernummer (bovenaan rechts op uw aanslagbiljet). Als u dit niet terugvindt, geef dan uw rijksregisternummer op.

Een dossierbeheerder zal uw vraag onderzoeken en u krijgt per post een antwoord. Bij een positief antwoord moet u de voorwaarden van het afbetalingsplan naleven.Zoniet vervalt het afbetalingsplan automatisch en moet u mogelijks verhogingen en interesten betalen.

In afwachting van een antwoord is het aangewezen om te starten met het afbetalingsplan zoals aangevraagd. Houd hierbij rekening met bovenstaande voorwaarden en gebruik de gestructureerde mededeling die u vindt op uw aanslagbiljet.