nl

Belasting op bank- en financieringsinstellingen en de bankautomaten

Wie moet deze belasting betalen?

Deze belasting is verschuldigd door de uitbater of, bij gebreke daaraan, de eigenaar van:

  • De bank- of financieringsinstelling gevestigd  op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
  • De bankautomaat geïnstalleerd op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Hoeveel bedraagt deze belasting? 

Voor 2024 bedraagt de belasting:

  • € 3521,40 per bank- of financieringsinstelling;
  • € 1173,80 per bankautomaat.

De belasting is jaarlijks verschuldigd en ondeelbaar, op basis van de toestand op 1 januari van het belastingjaar.

Hoe wordt u belast? 

Elk jaar stuurt Brussel Fiscaliteit de belastingplichtigen een verzoek om hun aangifte in te vullen op het digitale platform MyTax. Dit gebeurt per post en, indien de belastingplichtige is ingeschreven op MyTax, ook per mail. 

Kan u geen verbinding maken met MyTax? Vraag dan een papieren formulier aan met dit formulier, of door een e-mail te sturen naar info.fiscalite@fisc.brussels.

Wilt u zich als onderneming aanmelden bij MyTax ? Bekijk de video ‘Aanmelden op MyTax : rechtspersonen’.

Belastingplichtigen die op 1 oktober van het belastingjaar nog geen aangifteformulier hebben ontvangen, moeten dit vóór 31 december van het belastingjaar aanvragen.

Indien de belastingplichtige de aangifte indient binnen de termijn, verifieert Brussel fiscaliteit eerst de verklaarde gegevens. De belasting wordt dan met deze gegevens berekend. Een rechtzetting kan plaatsvinden. 

Indien de belastingplichtige de aangifte niet binnen de termijn heeft ingediend of niet aan de andere wettelijke verplichtingen heeft voldaan, gaat Brussel Fiscaliteit over tot een ambtshalve heffing op basis van de gegevens waarover zij beschikt.

Hebt u recht op een vrijstelling? 

Zijn niet onderworpen aan de belasting:

  • bank- of financieringsinstellingen met maximum één loket en waar maximum één persoon onder een voltijds contract werkt;
  • kantoren van notarissen, verzekeringsagenten en makelaars.

Indien u voldoet aan deze voorwaarden, moet u dit vermelden in uw aangifte. 

Wilt u meer weten?

 Alle details en voorwaarden van deze belasting vindt u terug in onderstaande documenten.

U kan deze documenten opvragen via de juridische database.