nl

Rechten van successie en van overgang bij overlijden

Het successierecht: na het overlijden van een persoon die in België woont, wordt een belasting geheven op het (netto-) vermogen van de overleden persoon dat overgaat op zijn erfgenamen.

Het recht van overgang bij overlijden: indien de erflater geen inwoner is van België worden er rechten geheven op de waarde van de onroerende goederen die in België zijn gelegen.

De bevoegdheidsverdeling in een notendop

Wie bepaalt...

Het belastingtarief

De belasting­grondslag

De vrijstellingen

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Begunstigden

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Dienst van de belasting (procedureregels en inning van de registratierechten)

Federale overheid (Federale Overheidsdienst Financiën)

Wilt u meer weten?

U vindt meer informatie terug op de website van de Federale Overheidsdienst Financiën.

U kan ook de fiscale fiche raadplegen.