nl

Rechten van successie en van overgang bij overlijden

Het successierecht: na het overlijden van een persoon die in België woont, wordt een belasting geheven op het (netto-) vermogen van de overleden persoon dat overgaat op zijn erfgenamen.

Het recht van overgang bij overlijden: indien de erflater geen inwoner is van België worden er rechten geheven op de waarde van de onroerende goederen die in België zijn gelegen.

De bevoegdheidsverdeling in een notendop

 

Wie bepaalt

het belastingtarief

de belastinggrondslag

de vrijstellingen

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Begunstigden

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Belastinginning

Federale Overheid (Federale Overheidsdienst Financiën)

Wat verandert er door de fiscale hervorming?

Vanaf 1 januari 2017 worden in de successierechten volgende aanpassingen doorgevoerd, die toelaten in te spelen op specifieke gezinssituaties:

  • het kind van de partner van de overledene wordt gelijkgesteld met rechte lijn en zal aldus van lagere tarief kunnen genieten.
  • in geval van eenvoudige adoptie zal het voortaan volstaan 3 opeenvolgende jaren in te wonen bij de erflater volstaan om in de tariefschaal rechte lijn te vallen. Voorheen gold namelijk 6 jaar.

De fiscale hervorming schaft bovendien het progressievoorbehoud bij overlijden af.

Wilt u meer weten?

U vindt meer informatie terug op de website van de Federale Overheidsdienst Financiën.

U kan ook de fiscale fiche raadplegen.