nl

De belasting op de automatische ontspanningstoestellen

Voor het bezit van een automatisch ontspanningstoestel, zoals een flipperkast, pooltafel of jukebox, moet per jaar een vast bedrag aan de belasting worden betaald. Dit bedrag is afhankelijk van het soort toestel.

De bevoegdheidsverdeling in een notendop

 

Wie bepaalt

het belastingtarief

de belastinggrondslag

de vrijstellingen

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Begunstigden

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

Belasting- inning

Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt de belasting nog door de Federale Overheid geïnd.

 

 

Wilt u meer weten?

U vindt meer informatie terug op de website van de Federale Overheidsdienst Financiën.

Raadpleeg de fiscale fiche.