nl

Belastingen op taxidiensten

Nieuws: nieuwe regeling sinds 2022

Sinds 22 oktober 2022 wijzigde de belasting op taxidiensten:

 • De belasting op taxidiensten is van toepassing op standplaatstaxi’s en straattaxi’s:
  • Standplaatstaxi’s zijn voertuigen bestemd voor taxidiensten en die voldoen aan de eisen van de Brusselse regering inzake visuele identiteit.
  • Straattaxi’s zijn voertuigen die verhuurd worden met chauffeur en voertuigen voor taxidiensten via een platform als ‘Uber’.
 • Er komt een belasting op de reserveringstussenpersonen voor taxidiensten (bv. de vennootschap Uber).

 

Voor het aanslagjaar 2022 gelden twee belastingregelingen voor taxidiensten:

 

Opmerking: met het aanslagjaar is het jaar bedoeld waarvoor de belasting verschuldigd is. Dat is niet noodzakelijk het jaar waarin u uw aanslagbiljet ontvangt.

1. Oude regeling: belasting op de taxidiensten en voertuigen met chauffeur - Aanslagjaar 2022 en vroeger

Er zijn twee belastingen:

 • De belastingbelasting op taxidiensten;
 • De belasting op het verhuren van voertuigen met chauffeur.

Wie moet deze belastingen betalen?

 • De persoon die een vergunning heeft om taxidiensten uit te baten moet de belasting op taxidiensten betalen.
 • De persoon die een vergunning heeft om een dienst voor het verhuren van voertuigen met chauffeur uit te baten moet de belasting op het verhuren van voertuigen met chauffeur betalen.

Hoeveel bedragen deze belastingen?

 • De belasting op de taxidiensten bedraagt 575 per voertuig.
 • De belasting op het verhuren van voertuigen met chauffeur bedraagt € 682 per voertuig.

De belasting moet volledig betaald worden, ook als de vergunning of erkenning in de loop van het jaar werd afgeleverd of ingetrokken.

Aanvullende informatie

De belastingdienst bepaalt de belasting op basis van gegevens die Brussel Mobiliteit doorgeeft. Als deze gegevens onjuist zijn, moet u met Brussel Mobiliteit contact opnemen om ze aan te laten passen.

Brussel Fiscaliteit verstuurt het aanslagbiljet via het platform MyTax.

Bezwaarschrift

Als u niet akkoord gaat met het bedrag van de belasting, kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift indienen (met als onderwerp ‘BEZWAARSCHRIFT’) bij de directeur van de directie Inkohiering. U kan dit doen per brief, per e-mail of online via Mytax en dit binnen de 193 dagen te rekenen vanaf de verzenddatum van het aanslagbiljet

Wat is de wettelijke basis van deze belastingen?

 • Ordonnantie van 27 april 1995 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur.
 • Brusselse Codex Fiscale Procedure.

U kunt deze documenten raadplegen via de juridische database.

 

2. Nieuwe belastingregeling: belastingen op taxidiensten en op de reserveringstussenpersonen - Aanslagjaar 2022 en volgende

Er zijn twee belastingen:

 • De belasting op taxidiensten;
 • De belasting op de reserveringstussenpersonen voor taxidiensten (vb. de vennootschap Uber).

Let op: De belasting op taxidiensten is van toepassing op standplaatstaxi’s en straattaxi’s:

 • Standplaatstaxi’s zijn voertuigen bestemd voor taxidiensten en die voldoen aan de eisen van de Brusselse regering inzake visuele identiteit.
 • Straattaxi’s zijn voertuigen die verhuurd worden met chauffeur en voertuigen voor taxidiensten via een platform als ‘Uber’.

Wie moet deze belastingen betalen?

 • De persoon die een vergunning heeft om taxidiensten uit te baten moet de belasting op taxidiensten betalen.
 • De persoon die een erkenning heeft van reserveringstussenpersoon moet de belasting op de reserveringstussenpersonen betalen.

Hoeveel bedragen deze belastingen?

 • De belasting op taxidiensten bedraagt € 600 (geïndexeerd) per identificatievignet dat in de vergunning is toegekend;
 • De belasting op de reserveringstussenpersonen bedraagt € 20 (geïndexeerd) per voertuig dat door de reserveringstussenpersoon is geregistreerd.

De belasting moet volledig betaald worden, ook als de vergunning of erkenning in de loop van het jaar werd afgeleverd of ingetrokken.

Aanvullende informatie

De belastingdienst bepaalt de belasting op basis van gegevens die Brussel Mobiliteit doorgeeft. Als deze gegevens onjuist zijn, moet u met Brussel Mobiliteit contact opnemen om ze aan te laten passen.

Brussel Fiscaliteit verstuurt het aanslagbiljet via het platform MyTax.

Uitzondering

De belasting is niet van toepassing op ceremoniële taxi’s en voertuigen voor protocollair vervoer.

Bezwaarschrift

Als u niet akkoord gaat met het bedrag van de belasting, kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift indienen (met als onderwerp ‘BEZWAARSCHRIFT’) bij de directeur van de directie Inkohiering. U kan dit doen per brief, per e-mail of online via Mytax en dit binnen de 193 dagen te rekenen vanaf de verzenddatum van het aanslagbiljet

Wettelijke basis

 • Ordonnantie van 9 juni 2022 betreffende taxidiensten.
 • Brusselse Codex Fiscale Procedure.

U kunt deze documenten opvragen via de juridische database.