nl

Faillissement

Definitie

De wet definieert het faillissement als volgt : een koopman of handelaar die op duurzame wijze heeft opgehouden te betalen en wiens krediet geschokt is (die alle vertrouwen van de schuldeisers heeft verloren), bevindt zich in staat van faillissement.

Procedure

Op vraag van de schuldeisers, de procureur des Konings of op eigen initiatief van de handelaar, verklaart de Rechtbank van Koophandel het faillissement en publiceert het vonnis in het Belgisch Staatsblad. Er wordt een curator aangesteld. Deze laatste is in principe aangesteld om de activa (goederen) van de handel te bewaren, over te gaan tot de verkoop ervan en de opbrengst vervolgens te verdelen over de verschillende schuldeisers.

Op basis van de informatie van de curator en het Belgisch Staatsblad worden over het algemeen binnen de 30 dagen door onze administratie de verklaringen van schuldvordering  opgemaakt. Brussel Fiscaliteit beschikt over een algemeen voorrecht.

Wie moet u contacteren bij een faillissement?

Voor iedere inlichting betreffende uw dossier zoals vragen over uw aanslagbiljet, verzending, inkohiering, voorstel van afbetalingsplan dient u zich in eerste instantie te wenden tot de curator  waarvan u de coördinaten terugvindt op diens briefwisseling.