nl

Ik wens een afrekening

Om een overzicht  te hebben van uw  schulden kan u een aanvraag indienen om de volgende info te bekomen :

  • een gedetailleerde afrekening van de nog openstaande schuld (basisbedrag, intresten, verhogingen);
  • een kopie van het originele aanslagbiljet;
  • vervolgingen (wanneer uw dossier in behandeling is bij een gerechtsdeurwaarder).

Wanneer kunt u een afrekening opvragen?

  • Indien u als belastingplichtige een overzicht wenst van uw nog openstaande schuld;
  • indien u voor één van uw cliënten een procedure tot collectieve schuldenregeling heeft opgestart.

Hoe aanvragen?

Voor het bekomen van de door u gewenste inlichtingen kan u uw aanvraag schriftelijk indienen per briefwisseling  of via ons contactformulier, of door telefonisch contact met ons op te nemen.  

Een dossierbeheerder zal uw aanvraag onderzoeken en u een gedetailleerde afrekening bezorgen, eventueel met bijlagen.