nl

De belasting op de spelen en weddenschappen

Deze belasting omvat alle verrichtingen waarbij de deelnemers een som inzetten met risico van verlies, in de hoop hieruit voordeel in gelden of in natura te behalen.

De wijze waarop wordt deelgenomen (mondeling, schriftelijk, per telefoon, internet, e-mail, SMS, via internet, …) is niet van belang.

De bevoegdheidsverdeling in een notendop

 

Wie bepaalt

het belastingtarief

de belastinggrondslag

de vrijstellingen

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Begunstigden

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Belastinginning

Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt de belasting nog door de Federale Overheid geïnd.

Fiscaal advies

Om een vergunning bij de Kansspelcommissie te kunnen verkrijgen, hebt u sinds 25 mei 2019 een fiscaal advies van Brussel Fiscaliteit nodig. Uit dit advies moet blijken dat de aanvrager al zijn vaststaande en onbetwiste belastingschulden voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft voldaan.

Dit fiscaal advies kan u aanvragen:

 • per mail naar info.attest@fisc.brussels met als onderwerp AANVRAAG FISCAAL ADVIES;
 • of schriftelijk t.a.v. de directie financieel beheer naar:

  Brussel Fiscaliteit
  Iris Tower
  Sint-Lazarusplein 2,
  1210 Sint-Joost-ten-Noode

  Meer informatie over het fiscaal advies vindt u hier.

Wilt u meer weten?