nl

De belasting op de spelen en weddenschappen

Deze belasting omvat alle verrichtingen waarbij de deelnemers een som inzetten met risico van verlies, in de hoop hieruit voordeel in gelden of in natura te behalen.

De wijze waarop wordt deelgenomen (mondeling, schriftelijk, per telefoon, internet, e-mail, SMS, via internet, …) is niet van belang.

De bevoegdheidsverdeling in een notendop

 

Wie bepaalt

het belastingtarief

de belastinggrondslag

de vrijstellingen

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Begunstigden

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Belastinginning

Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt de belasting nog door de Federale Overheid geïnd.

Wilt u meer weten?