nl

Bevoegdheden beheerd door de Federale Overheid

Vanaf 1 januari 2002 is de bevoegdheid over een pakket van federale belastingen toevertrouwd aan de gewesten.  

Sindsdien heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de bevoegdheid om voor deze belastingen de heffingsgrondslag, het tarief en de vrijstellingen te bepalen. De Federale Overheid blijft echter instaan voor het innen van deze belastingen.