nl

Bevoegdheden beheerd door de Federale Overheid

In het kader van de staatshervormingen, werden een aantal bevoegdheden overgeheveld naar de gewesten. Sindsdien heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de bevoegdheid om voor de onderstaande, gewestelijke belastingen de heffingsgrondslag, het tarief en de vrijstellingen te bepalen.

De Federale Overheidsdienst Financiën blijft echter instaan voor het beheer van deze belastingen.

Contactgegevens

Voor algemene vragen kan u contact opnemen met het Contactcenter FOD Financiën 02/57 257 57 (gewoon tarief). Deze telefonische dienst is elke werkdag bereikbaar van 8u00 tot 17u00.

Voor alle vragen en informatie omtrent uw persoonlijk belastingdossier neemt u best contact op met uw lokaal belastingkantoor. De contactgegevens hiervan kan u terugvinden op het origineel van uw belastingaangifte of uw aanslagbiljet.

U kunt ook informatie vinden op de website van de Federale Overheidsdienst Financiën.