nl

Op welke gegevens baseert Brussel Fiscaliteit zich?

Brussel Fiscaliteit analyseert verschillende gegevens afkomstig van privé- en overheidsinstanties om te bepalen of u wordt belast en in sommige gevallen, voor welk bedrag.   

Indien u denkt dat de informatie die aangeleverd wordt door onze bronnen onjuist is, moet u contact opnemen met de betrokken instanties om uw gegevens aan te passen. 

De belangrijkste bronnen die onze diensten gebruiken zijn:  

  • De authentieke bronnen beheerd door de openbare diensten: het Rijksregister, de Kruispuntbank van ondernemingen (KBO), de DIV (Dienst voor Inschrijvingen van Voertuigen), het Belgisch Staatsblad, enz. 

  • De commerciële bronnen zoals de databank Graydon met de faillissementen. 

  • De databanken van andere gewestelijke diensten voor de belasting van bepaalde activiteiten (belasting op de milieuvergunningen van klasse 1 of 2, belasting op taxidiensten, enz.).