nl

Ik wens een terugbetaling

Wanneer kunt u terugbetaald worden?

U heeft uw belasting of boete betaald maar:

  • u betaalde per vergissing meermaals hetzelfde  aanslagbiljet*;
  • u werd vrijgesteld na betaling van uw belasting*;
  • u stortte per vergissing een bedrag dat geen betrekking heeft op een belasting of boete.

*Opgelet: de terugbetaling vindt enkel plaats als u geen schuld meer heeft bij Brussel Fiscaliteit.

Wat kan Brussel Fiscaliteit voor u doen?  

De terugbetaling gebeurt steeds op het rekeningnummer waarmee de betaling gebeurd is. Indien u wenst terugbetaald te worden op een ander rekeningnummer voeg dan bij uw schriftelijke aanvraag een kopie van uw identiteitskaart en bankkaart.

U zal per brief op de hoogte worden gebracht van de terugbetaling. In de brief vindt u alle details over de terugbetalingsprocedure. In geval van onjuistheden, gelieve de administratie te verwittigen. Vervolgens wordt het bedrag op uw rekening teruggestort.

Hoe vraag ik een terugbetaling aan?

Als u dringend wenst terugbetaald te worden, dien dan een schriftelijke aanvraag in samen met het bewijs van betaling.