nl

Ik wens een terugbetaling

Wanneer kunt u terugbetaald worden?

U heeft uw belasting of boete betaald maar :

  • de betaling ervan werd door u per vergissing meerdere keren uitgevoerd voor dezelfde inkohiering*;
  • u werd vrijgesteld na betaling van uw belasting*;
  • u hebt per vergissing een bedrag gestort dat geen betrekking heeft op een belasting of boete.

*Opgelet : de terugbetaling kan slechts uitgevoerd worden op voorwaarde dat u bij ons geen enkele openstaande schuld meer heeft.

Wat kan Brussel Fiscaliteit voor u doen?  

De terugbetaling zal steeds gebeuren op het rekeningnummer waarmee de betaling gebeurd is. Indien u wenst terugbetaald te worden op een ander banknummer dan dient u bij uw schriftelijke aanvraag een kopie te voegen van uw identiteitskaart en bankkaart.

U zal schriftelijk op de hoogte worden gebracht van de terugbetaling. Op deze briefwisseling vindt U een aantal essentiële gegevens terug van het realiseren van de terugbetaling.  In geval van onjuistheden, gelieve de administratie te verwittigen. Ongeveer een 1 maand na datum van deze brief zal het bedrag op uw rekening worden gestort.

Hoe vraag ik een terugbetaling aan?

U kunt ons contacteren via onze contactpagina, per mail, telefoon of aan onze loketten. Indien u dringend wenst terugbetaald te worden dan dient u een schriftelijke aanvraag in te dienen samen met het bewijs van de gedane verrichting.