nl

Komt uw uiterste betaaldatum in zicht?

Vermijd bijkomende kosten en betaal op tijd!
Ga naar MyTax om online te betalen of om een afbetalingsplan aan te vragen: www.mytax.brussels
U heeft een termijn van twee maanden en zeven dagen om uw aanslagbiljet te betalen.

Als u moeilijkheden ondervindt om het bedrag van de belasting te betalen, kunt u een aanvraag indienen voor een bijkomende betalingstermijn of voor een afbetalingsplan.
Doe eenvoudig uw aanvraag vóór de uiterste betaaltermijn via het platform MyTax.